Thursday, April 20, 2006

Artikel in PZC

Jonge fotografen kiezen voor grijs
door Anita Tournois

SLUIS - Op uitnodiging van Stichting Raadskelder Sluis exposeren drie vrij recent afgestudeerde fotografen series met foto’s waarin het thema grijs centraal staat. Onder de noemer Nieuw Hollandsch Grijs tonen Roos van Genderen, Paul Versteeg en Else Loof ieder een andere, eigen invalshoek en werkwijze. Nieuw Hollandsch Grijs geeft een duidelijk beeld van de fascinatie van drie jonge mensen, die in 2005 zijn afgestudeerd aan de kunstacademie St. Joost in Breda, richting fotografie. Hun verschillende benadering om de dingen vast te leggen ziet men in drie fotoseries en een boekje.Van Genderens serie De Ontmoeting werpt een blik op het leven in Zorgcentrum Nieuw Vredenburg in Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft ze de eerste zes ontmoetingen vastgelegd tussen bewoners van het zorgcentrum - vaak verstandelijk gehandicapte ouderen - met leerlingen van groep zeven van een basisschool. De serie toont gevoelige zwart-wit portretten van diverse bewoners en beelden in kleur van het samenzijn met de kinderen.„Kleur paste voor mij het beste bij de beeldverhalen. Voor portretten vind ik zwart-wit mooier. Portretfotografie is voor mij het fijnste om te doen, daar ga ik zeker mee verder. Sociale onderwerpen spreken mij erg aan en vormen een favoriet onderwerp. Daarom was het voor mij een uitdaging deze bijzondere ontmoetingen te mogen vastleggen, al was het voor sommige kinderen eerst behoorlijk wennen en leken ze wat angstig voor de confrontatie met het onbekende. Maar allengs raakten ze steeds meer met elkaar vertrouwd. Door middel van een dansproject en eigen muziek leerden ze elkaar aanraken en groeide de communicatie.“Vrolijk entertainen wederzijds is bijvoorbeeld weergegeven in een foto van een rollator, door de kinderen versierd met gele ballonnen, een dansje met een vrouw in een rolstoel en het handjeklap van oud met jong.

artikel in PZC

Versteeg koos eveneens voor het fotograferen van senioren. Zijn serie toont het wel en wee van De Giram, een veteranenelftal van voetballers in Amsterdam. Het is eveneens een mix van portretten en verhalen, gevat in barietdruk, de ouderwetse manier van zwart-wit fotografie.„Aan de ene kant wilde ik het ideaal belichten, aan de andere kant ook de pijn, de ironie, laten zien, zoals in het portret van de toeschouwer die de wedstrijd gadeslaat vanuit zijn rolstoel“, zegt Versteeg.Het boekje Uitgemolken / 2005 - de titel heeft duidelijk een dubbele bodem - met foto's en tekst van zijn hand, belicht diverse facetten van het hedendaagse boerenbedrijf. Het is een fraai documentje, dat op eigen initiatief is uitgevoerd en waarvoor een dierenarts werd gevolgd die de boer regelmatig bezocht. Welke kant zijn werk als fotograaf zal opgaan, weet hij nog niet precies. Hij wil zich nog niet vastleggen, al spreekt de documentairevorm hem zeker aan. Loofs serie Dubbelgrijs beslaat diverse raakvlakken. Zij houdt van het experiment. Haar foto’s op aluminium vertonen stuk voor stuk beelden over elkaar heen, soms spontaan ontstaan zoals het stadbeeld van Rotterdam, maar meestal bewerkt met de computer. Fascinerend zijn de twee portretten met beelden van een jonge man, waaroverheen de dunner wordende achterkant van de haardos van diezelfde persoon maar dan op oudere leeftijd is geplaatst. Dat geldt ook voor de dubbelbeelden met bladeren waarover asfalt met vriessneeuw, of de stenen muur bedekt met plas water waarin een boom weerspiegelt, zodat het net lijkt of de boom uit de muur ontspruit. Bijzonder mooi grijs is te zien in het verstilde landschap met een aangebrachte overscherende zwerm vogels.Tentoonstelling t/m 7 mei in de raadskelder van het belfort in Sluis. Geopend: dagelijks behalve do. en vr., 14-17 uur.

Monday, March 27, 2006

 Posted by Picasa
 Posted by Picasa

het verhaal

 Posted by Picasa

"De ontmoeting" Posted by Picasa

"De ontmoeting"
 Posted by Picasa Posted by Picasa

"De Ontmoeting"

 Posted by Picasa

uitnodiging

 Posted by Picasa

Dubbelgrijs, door Else

 Posted by Picasa

Dubbelgrijs, door Else

 Posted by Picasa

Dubbelgrijs, door Else

 Posted by Picasa

Tuesday, March 14, 2006

blok 2

 Posted by Picasa

Dubbelgrijs, door Else

Posted by Picasa

1e blok Sluis

 Posted by Picasa

Wednesday, March 08, 2006

Dubbelgrijs, door Else

Posted by Picasa

Dubbelgrijs, door Else

Posted by Picasa

Dubbelgrijs, door Else

Posted by Picasa

Sunday, February 26, 2006

dubbel grijs

Thursday, January 26, 2006

en hij gaat verderen daar is paul (chaos)